Szklenia

SZKLENIA

SZKŁO CIEPŁOCHRONNE

Głównym zadaniem szkła ciepłochłonnego jest ograniczenie emisji ciepła z pomieszczeń budynków i ulatnianie się go na zewnątrz.

Firma FHU Hajduk w swojej ofercie posiada dwa rodzaje zespoleń szybowych:

  • Pierwsze to zestawy szybowe jednokomorowe, których współczynnik przenikania ciepła U=1,0w/m2k składa się z dwóch szyb. Jedna z nich jest to szyba typu termofloat z powłoką nisko emisyjną. Tego rodzaju szyby zalecane są do okien typu Econo Nova, Klasik i Elegant.
  • Drugie to zestawy dwukomorowe. Posiadają one pakiet trzy szybowy o szerokości 63mm i współczynniku przenikania ciepła U=0,7/m2k. W tym zestawieniu dwie szyby są szybami termofioat z powłoką niskoemisyjną. Dzięki takiemu zestawieniu okno w znacznym stopniu ogranicza utratę ciepła oraz stanowi doskonałą barierę akustyczną.

Szyby te zalecane są do okien Termo-Elegant i S9000. W każdym połączeniu między szybami jest wpuszczony gaz szklarski argon. Gaz ten dodatkowo ogranicza przepuszczalność cieplną. Szyby zespolone dają nam dużą oszczędność energii, w sezonie grzewczym o wiele niższe koszty ogrzewania, bardzo dobra izolację akustyczną, optymalna temperaturę pomieszczenia, niezwykle wysoką przepuszczalność światła a co ważniejsze są bardzo ekologiczne dzięki ograniczeniu emisji, CO2 do atmosfery.

Dodatkowym plusem zastosowania zespołu szyb jest zastosowanie cieplnej ramki pomiędzy szybami. Polepsza to izolację termiczną na brzegach pakietu, co w efekcie daje podwyższenie temperatury i obniża ryzyko występowania tam czasowej kondensacji pary wodnej.