Systemy przesuwne

Systemy przesuwne

Slide Plus (SL+)

Do proponowanych przez nas systemów przesuwnych drzwi, które umożliwiają stworzenie otwartej ściany zaliczamy dwa podstawowe modele. Pierwszym z nich jest Slide Plus (SL+). Jest to system drzwi przesuwanych izolowanych termicznie. W profilu tym system ościeżnicowy jest trójkomorowy a skrzydło ruchome stanowi profil jednokomorowy. W tym systemie płaska część zewnętrzna zespolona jest z częścią wewnętrzną przekładką termiczną. Zastosowano do tego profilu dwa rodzaje ościeżnic: z ekstradowanym torem oraz osobnym profilem, po jakim toczą się wózki w dolnych częściach skrzydeł ruchomych.

Slide Cold (SL)

Drugim typem jest Slide Cold (SL). Jest to również system drzwi przesuwanych wewnętrznych. Zastosowane w nich profile nie posiadają jednak izolacji termicznej. Każde skrzydło ruchome tego typu posiada wózki w dolnej ich części. W tym systemie stosuje się wózki dwutorowe lub trójtorowe. Ościeżnice mogą tutaj występować w dwóch wersjach. Może to być dwutorowy tor, po jakim toczy się ościeżnica lub dodatkowe tory wykonane z stali nierdzewnej.